DOPRAVA

ZASÍLÁME I NA SLOVENSKO, NA PODMÍNKY SE INFORMUJTE EMAILEM NA mujkalisek@gmail.com

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Za dopravu zboží a s tím spojené riziko poškození nebo ztráty zásilky během přepravy zodpovídá Česká pošta nebo Zásilkovna. V případě poškození zboží při přepravě, je nutné předložit poškozenou zásilku do 24 hodin od převzetí zboží na dodací poště, kde jsou povinni s Vámi sepsat zápis o škodě, ve kterém písemně požadujte náhradu škody. Pokud je zásilka přepravována službou Zásilkovna, je nutné zkontrolovat poškozenou zásilku přímo v místě odběru - odběrové místo. Při nahlášení škodní události je nutné přinést s sebou balík s veškerým doručeným zbožím včetně balicího materiálu. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující je povinen před převzetím zboží zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží, mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.  

PLATBA

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 272597066/0300 vedený u společnosti Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně převodem prostředků přes platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.Využít můžete těchto možností plateb: online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro nebo rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další. 

V případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud neproběhne úhrada bezhotovostní platby ve stanovené lhůtě, objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.

V případě bezhotovostní platby, je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

POŠTOVNÉ 


Zboží zasílané na území České a Slovenské Republiky je přepravováno Českou poštou.  

  • Cena za zásilku v případě platby na účet předem: 59,- Kč
  • Cena za zásilku v případě platby na dobírku: 99,- Kč

Zboží zasílané na území České a Slovenské Republiky je přepravováno Zásilkovnou.  

  • Cena za zásilku v případě platby na účet předem: 69,- Kč